تنظیم سرعت کرکره، جک برقی و درب شیشه ای

نوعی از درب های اتوماتیک از یک سنسور PIR برای باز یا بسته کردن درب به صورت خودکار استفاده می کنند که حس انرژی مادون قرمز تولید شده توسط بدن انسان را دریافت کرده و باز و بسته می شوند. STP ( قرمز رنگ ) : هنگام فشار دادن شستی استپ دستی روشن می شود . اگر کنتاکت بسته چشمی به ترمینال شماره 6 ترمینال های J5 وصل شود (PHOTO STP NC) در حالت قطع ارتباط چشمی ها درب می ایستد و همان طور متوقف می ماند و لامپ چشمک زن با نور ثابت روشن می ماند . اگر قبل از اتمام حرکت در مرحله باز شدن دستور استارت جدیدی داده شود درب در همان جا می ایستد و دستور بعدی استارت باعث می شود درب شروع به بسته شدن کند . در این حالت اگر دستور استارت وقتی درب در حال باز شدن است صادر شود در به باز شدن ادامه می دهد و اگر در حال بسته شدن باشد و دگمه ریموت زده شود در می ایستد و بعد از 2 ثانیه شروع به باز شدن می کند واگر وقتی در زمان توقف قراردارد استارت زده شود زمان توقف ری ست شده و از اول محاسبه می شود و درب دیرتر بسته می شود .

در حین سپری شدن زمان توقف نیز اگر ارتباط چشمی ها قطع شود زمان توقف رعایت خواهد شد و بسته شدن در تا رفع مانع از بین چشمی ها به تاخیرخواهد افتاد . عمل کرد چشمی ها : در صورتی که کنتاکت بسته چشمی به تزمینال شماره 7 ترمینال های J5 بسته شود (PHOTO NC) اگر ارتباط چشمی ها توسط فرد یا وسیله نقلیه قطع شود اگر درب در حال باز شدن باشد به باز شدن ادامه می دهد و اگر در حال بسته شدن باشد شروع به باز شدن می کند و اگر در حین زمان توقف باشد زمان توقف ری ست شده و تا رفع مانع از بین چشمی ها درب باز می ماند. تقریباً باز شدن درب یا بسته شدن آن با استفاده از روند مکانیکی کیروبکس زمانی تقریبی بین 20 تا 35 ثانیه را به خود اختصاص می دهد. 5- بعد از بسته شدن درب P2 را بزنید تا موتور 1 خاموش شود. 6- P2 را بزنید تا موتور 2 خاموش شود. بعد از اتمام.زمان کار درب متوقف می شود و لامپ چشمک زن خاموش می شود و سیستم منتظر دستور استارت جدید برای بسته شدن می شود .

با گشوده شدن درب، آهن ربا و سوئیچ از یکدیگر جدا میشوند و مدار ایجاده شده را قطع میکنند. لولای درب به طورمعکوس عمل میکند و در بالای درب آهنی ریل هدایت شونده ، نصب میشود که بلبرینگ ها در بالای درب اول قرارمیگرند و داخل ریل هدایت میشوند . در عمل وقتی ریموت درب اتوماتیک پارکینگ را میزنیم جک بازوی کشیش را شروع کرده و لنگه اول جمع شده ولنگه دوم معکوس عمل میکند ، از طریق ریل هدایت شونده جمع میشود . جک برقی یا به عبارتی جک پارکینگ به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند: استفاده از ریموت دستی و یا استفاده از حسگر چشمی. درب پارکینگ ها یکی از مهمترین موضوع هر ساختمان است. همانگونه که در شکل های پایین می بینید ، تمام این درب ها از دو جزء اصلی تشکیل شده اند. ریموت توسط دستگاه شناسایی می شود . برای تعیین کلید استارت 2 لنگه روی ریموت یکی از دگمه های ریموت را فشار داده و شستی P1 روی برد را یک بار فشار می دهیم .

9 : محل اتصال استارت برای باز شدن فقط یک لنگه در برای عبور افراد یا وسایل نقلیه کوچک . اگر عاملی باعث ایستادن دربها قبل از کامل شدن حرکت بشود تایمر متوقف شده و زمان سپری شده را در حافظه ذخیره می کند . جلوگیری از آسیب ها: درب اتوماتیک اگر در حال بسته شدن باشد و جسمی یا فردی یا اتومبیلی سر راهش مشاهده شود جک متوقف میشود که باعث میشود از خطرات احتمالی به افراد و خودرو جلوگیری شود. به طور مثال خروجی قفل برقی بدون نیاز به اضافه کردن کارت، فست کلوز، تنظیم اتوماتیک، تایم دهی مجزا برای هر درب برای باز و بسته شدن درب از جمله امکانات اساسی است که اکنون در بسیاری از جک پارکینگی وجود دارد اما در مدار فرمان Q60 سیماران وجود ندارد. RV1 : برای تنظیم ولتاژ اعمال شده به موتورها و تغییر سرعت باز و بسته شدن درب به کاز می رود . از آنجا که لازم است در این درب ها ابتدا لنگه ای که قفل الکتریکی روی آن وصل است باز شود و سپس لنگه دوم باز شود لذا لنگه دوم که موتورM1 روی آن وصل است با تاخیر دو ثانیه بعد از لنگه اول که M2 به آن وصل است باز میشود حتی اگر در نیمه باز باشد باز این تاخیر اعمال خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید